Cenník

1x tréning
25€

Tréning pre dvojice 
35€

Malá skupinka 3-4 ľudia
12€/osoba

Veľká skupinka 5-6 ľudí
10€/osoba

FMS – diagnostika
30€